Säkerhet

Säkerhet på TechX är en hel dag fylld med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring Microsofts säkerhetstjänster och hur ni går tillväga för att gå från passivt försvar till aktivt försvar i en värld där vi ska utgå från att IT-miljön är utsatt för intrång.

Varmt välkommen!

 

Skydda känslig information

En av de största säkerhetshoten är idag informationsläckage! Microsoft har hög fokus att tillföra teknik som stöttar din verksamhet mot den eskalerade hotbilden, men hur fungerar det på djupet?
Hur kompletterar nya Windows Information Protection i Windows 10 den tidigare lösningen Azure Rights Management (RMS) som verktyg för att skydda verksamhetens information? Vad ingår i Azure Information Protection och hur förenklar detta ett införande av informationsskydd.
Onevinn har infört RMS på företag och myndigheter i 10 års tid och kommer i den här sessionen berätta om sina erfarenheter och demonstrera den senaste tekniken.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Anders Olsson, Onevinn

Identitetsskydd och säker access

Enligt polisen identitetskapas omkring 350 personer varje dag i Sverige. Hur skyddar vi våra konton och hur kan autentiseringen mot Azure vara säkrare än din nuvarande lokala AD inloggning? I den här sessionen presenteras de senaste teknikerna som skyddar just vår identitet. Azure Identity Protection, Priviliged Identity Management, Conditional Access och nya metoder för autentisering.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Anders Olsson, Onevinn

Hur kommer du igång med WDATP + ATA + Office ATP?

I denna session berättar vi mer praktiskt om hur du kommer igång med de säkerhetshöjande lösningarna Advanced Threat Analytics, Windows Defender Advanced Threat Protection och Office 365 Advanced Threat Protection.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Tom Aafloen, Onevinn

Detektera och förhindra intrång

Mer än 200 dagar. Det är den genomsnittliga tid som hackare har haft tillgång till företagens nätverk innan de har upptäckts. Under denna tid har de i lugn och ro kunnat samla på sig känslig information, se till att de behåller sin access in i företaget och vänta på rätt ögonblick att slå till. Det tar dessutom mer än 80 dagar att ta sig tillbaka ”Last Known Good” efter det att en attack har upptäckts.

Vi berättar om olika lösningar som hjälper dig att skydda dig och ditt företag genom att i ett tidigt skede upptäcka och stoppa avancerade riktade cyberattacker och insiderhot innan de hinner ställa till skada.
Advanced Threat Analytics (ATA)
Windows Defender Advanced Threat Protection (WDATP)
Office 365 Advanced Threat Protection (Office ATP)

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Tom Aafloen, Onevinn

Säkra mobila enheter och åtkomst

Mobila enheter är numera klienter som används för att sköta sitt arbete och hantera företagsinformation. Hur säkrar vi åtkomst från dessa enheter med Intune och Conditional Access och vad kan Lookout tillföra när det gäller app säkerhet? Det och mycket mer svarar vi på under denna session.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Jörgen Nilsson, Onevinn

Vad är GDPR (PuL 2.0) och hur påverkar den IT-leveransen?

Den 25 maj 2018 kommer EUs nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) att börja gälla. Alla företag och organisationer behöver förbereda sin verksamhet för att kunna uppfylla de nya kraven. Vi berättar mer om vad den nya lagen innebär, hur den påverkar IT-leveransen på företag och organisationer samt hur Microsoft produkter och tjänster kan vara ett stöd i det arbetet ur ett säkerhetsperspektiv.

 • Nivå 100-200
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Predrag Mitrovic och Sara Wikström, Microsoft

Dagens säkerhetslandskap

Det sägs att det bara finns två typer av företag. Sådana som blivit hackade och vet om det. Och sådana som inte vet om det. Säkerhet har blivit en fråga på CEO-nivå och något alla företag måste ha en strategi för. Microsoft investerar över en miljard dollar varje år i forskning och utveckling inom cybersäkerhet. Vi berättar mer om Microsofts vision och strategier för att skydda företag och organisationer mot moderna säkerhetshot.

 • Nivå 100
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Predrag Mitrovic, Microsoft