Azure

Azure på TechX är det perfekta tillfället att fördjupa era kunskaper inom de många delarna av Azure, Microsofts molnplattform. Under dessa två fullspäckade dagar så kommer vi att ha två parallella spår: Azure, TechX Dev och Azure TechX IT Pro. Helt enkelt ett spår för utvecklare och ett för IT Pro, men det går självfallet bra att kombinera båda för att få med sig så mycket matnyttigt som möjligt med sig hem. Sessionerna kommer att variera mellan nivå 200-400 och blanda mer tekniska sessioner med riktiga exempel och ”så här gjorde vi”. Våra talare kommer att vara en blandning av experter från Microsoft, våra partner och våra kunder och fokusera på kunskapsutbyte framför allt. Med tanke på all innovation som kommit i Azure det senaste året och de fantastiska lösningar vi sett våra kunder skapa inom vitt skilda områden så ser vi fram emot det mest intensiva och lärorika TechX någonsin.

Varmt välkommen!

 

AI och kognitiva tjänster i Azure

Tillhandahåll naturlig och kontextuell interaktion med kraftfulla verktyg för artificiell intelligens i Azure. Använd ett ständigt växande utbud av APIer för analys av till exempel bilder, video, tal och text och skapa intelligenta agenter för att förbättra kunders upplevelser och komma närmare dem.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developers
 • Talare Mattias Jönsson, Microsoft

API Governance – moderna API-lösningar i en digitaliserad värld

Den rådande digitaliseringen medför stora förändringer som ställer helt nya krav på företag & organisationer. Vi belyser här vikten av att definiera en framtidsorienterad API-strategi och presenterar hur Azure API Management etableras och används. Vilka kritiska aspekter finns och hur bidrar en molnbaserad API-plattform till ökat kundvärde?

 • Nivå 200
 • Målgrupp Developers
 • Talare Mattias Lögdberg, iBiz Solutions

Automating azure – a hitchhikers guide to ARM templates

Skapar du resurser i Azure och vill följa en viss standard? Vill du skapa många liknande miljöer med små variationer, t.ex. för dev, test och produktion? Eller tycker du bara det är kul med JSON? Kom och lär dig hur en ARM temlate är uppbyggd! Modifiera en befintlig tills den passar dina behov eller bygg en ny helt från scratch med Visual Studio.

 • Nivå 400
 • Målgrupp IT Pro, DevOps, Developers
 • Talare Simon Wåhlin, Advania - Knowledge Factory

Azure Analysis Services + Power BI

BI i molnet utvecklas ständigt, och med Analysis services i Azure har en central pusselbit kommit på plats. Förutom en genomgång med mycket ”hands-on” sätter vi in Azure Analysis Services i sitt sammanhang och hur den passar in i ditt företags BI strategi och verksamhetsbehov.
Vi visar hur den kan användas tillsammans med övriga BI infrastruktur och tjänster på ett säkert sätt, oavsett om du har en hybrid-, en ”ren” molnarkitektur eller vill komplettera din on-premiss lösning.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developer, IT Pro, Data Scientist
 • Talare Michael Garrido, Gaia System

Azure Data Storage Technologies

The announcement of Microsoft’s cloud-based Azure platform in 2008 signaled a sea change in the way that Microsoft were offering products and services. The early days of Azure saw limited usage, with early adopters, including Alan and Robert, exploring the features of these new technologies and how they can be utilized in solutions.
In the past few years we have seen a rapid evolution in the data storage technologies and features available on the Azure platform. We have also witnessed a massive rise in usage of these clouds-based technologies from companies from a broad range of industries. Learning to leverage the potential of cloud-based data storage technologies can open up new opportunities for enhancing the capabilities of the systems we are developing today.
In this session Alan and Robert will share their extensive experience of working with Azure data storage capabilities in a wide range of customer projects. They will provide insight into the strategies and techniques that will help to drive a successful project and also discuss the challenges experienced in real-world implementations.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developers
 • Talare Alan Smith & Robert Folkesson, Active Solution

Azure Disaster Recovery Bilia

Vi går översiktligt igenom Microsofts ekosystem kring det statistiska analysspråket R, och hur det passar in i allt från SQL Server, via Azure Machine Learning till HDInsight. Vi går därefter på djupet kring just R Server på HDInsight och tittar på allt hur man kommer igång till referensarkitekturer för att kunna träna machine learning-modeller över obegränsade datamängder. Vi tittar också på alternativ att operationalisera dessa modeller för till exempel scoring.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro, IT-chefer
 • Talare Patrick Olsson & Oskar Wedenmark, Bilia

Azure Machine Learning – The silver bullet for Machine Learning?

Hur ska vi kunna jobba med maskininlärning? Hur ska vi samla in data? Hur ska vi lagra vårt data? Hur ska vi använda oss av resultatet? Detta är ofta frågor som uppkommer när en organisation bestämt sig för att arbeta mer data-drivet.
I denna session ger jag min syn på varför Azure ML är det mest kompletta verktyget utifrån ett helhetsperspektiv. Det vill säga hela flödet från datainsamling till färdig analys. Sessionen kommer innehålla ett skarpt case från verkligheten.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro, Developer
 • Talare Anton Lindberg, Forefront Consulting Group

Azure ML I praktiken!

ML Studio är ett kraftfullt verktyg och enkelt att använda. Men hur? och till vad? På denna session går vi igenom den praktiska arbetsprocessen att nyttja maskininlärning.

 • Nivå 200
 • Målgrupp Dev, Data Scientist, IT Pro, Architect
 • Talare Gustav Rengby

Azure Service Fabric – Microservices i molnet

Kom och lär dig hur vi på Microsoft har implementerat microservices i Azure, hur det fungerar och hur man ska tänka när man använder det.

 • Nivå 200
 • Målgrupp Developers
 • Talare Peter Bryntesson, Microsoft

BI i molnet (PaaS)

När man utnyttjar molntjänster vill man som företag säkerställa att man vet vad det kostar. Vilken avdelning skall faktureras hur mycket? Samtidigt vill man vara säker på att rätt person kommer åt rätt resurser, hur ser vi till att vår lösning i molnet hanteras av rätt avdelning? Dessa två problem presenterar vi lösningen på i den här sessionen!

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT-chef, IT Pro
 • Talare Richard Lautmann, Random Forrest

BizTalk 2016 – vad är nytt och vilka är förutsättningarna för ett lyckat migreringsprojekt?

BizTalk 2016 lanserades under hösten, varför bör man uppgradera och hur gör man det på enklast sätt? Vi diskuterar också hur BizTalk 2016 kan driftas i molnet, hur migreringen dit genomförs och vad som är viktigt att tänka på inför det.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Richard Hallgren, iBiz Solutions

Continuous Delivery till Azure med VSTS

Continuous Delivery till Azure med VSTS
Många agila organisationer inför continuous delivery som ett steg mot att snabbare leverera affärsnytta från IT projekten. Men hur får man det att fungera på riktigt? I denna session går vi igenom hur vi inför tekniker och verktyg för att bygga, paketera och driftsätta en applikation i Azure med hjälp av Visual Studio Team Services (VSTS). Vi kommer under presentationen visa hur man kan göra detta på tre olika sätt beroende på vilka syften och förutsättningar man har.
1. Infrastructure as a Servicee (IaaS), i detta scenario deploy:ar vi till virtuella maskiner och använder Azure Dev-Test Labs för att skapa våra miljöer.
2. Platform as a Service (PaaS), här använder vi web, databas och applikations tjänster i Azure för att visa hur man gör en deploy med Azure Resource Manager templates.
3. Containers, nästa steg i sättet vi kan betrakta infrastruktur är att använda containers. Här kommer vi att visa på hur Docker och Azure Container Service ger oss möjligheten att ta vår deploymentmodell till nästa nivå.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developers, configuration managers
 • Talare Mathias Olausson och Magnus Timner, Solidify

Deep Learning och GPU accelererad analys på Azure

Deep learning har många fördelar jämfört med traditionella statistiska metoder. Den kan hitta lager av icke-linjära samband, forma återvinningsbara koncept, och lära sig från färre datapunkter. I denna session går vi igenom en del av teorin bakom deep-learning och demonstrerar hur man kan komma igång på Azure N-series instanser.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developer, Data scientists, Analysts
 • Talare Robert Luciani & Petter Hultin, Laketide

Deploying and using StorSimple – Why, how and real-world experience

Azure StorSimple addresses massive data growth, empowering you to take advantage of economical cloud storage for your inactive data, while keeping your mission-critical data on-premises for the highest levels of performance. It’s a unique approach to enterprise storage with true hybrid cloud storage capabilities. This session will discuss why, how and to which scenarios StorSimple is a great and cost-effective storage solution.

 • Nivå
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Petri Pöllanen & Helena Lind Trotzenfeldt, Tieto

Heltäckande leverans av dina applikationer och desktops i Azure. Med kundcase.

Alla vill kunna bygga den bästa arkitektur- och leveransmodellen för distribution av applikationer och desktops, oavsett om det är från ett separat serverrum, publikt moln eller en hybridlösning. Citrix är marknadsledande inom virtualisering av applikationer och stationära datorer, oavsett vilka behov du har. Citrix kommer att leverera alla sina produkter som tjänster via Microsoft Azure, antingen genom Azure Marketplace eller Citrix Cloud. Marcus från AceIQ skulle gå igenom de lösningar de har genomfört och levereras via Azure i dag.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro, IT-chef
 • Talare Bjørn Riiber, Citrix & Marcus Andersson, AceIQ

Hybrid integration med Azure

Vi visar med ett konkret exempel från verkligheten hur moderna hybrid-integrationslösningar kan sättas samman genom att kombinera BizTalk Server med Azure-tjänster som API Management och Logic Apps med mera.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developer, Integration
 • Talare Sanna Norinder, Acando

Infrastructure As Code med Azure Resource Manager och templates

Med dynamiska mallar för Azure resurser kan man jobba med en infrastruktur som är lika flexibel som koden den ska stödja. Vi går igenom hur man effektivt kan arbeta med att bygga upp, hantera och deploya Azure infrastrukturer med hjälp av ARM (Azure Resource Manager) templates och Infrastructure as Code tankesättet. Målet är att man aldrig ska behöva (eller vilja) manuellt provisionera resurser igen.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developer, DevOps
 • Talare Fredrik Göransson, Forefront Consulting Group

inRiver PIM – an Azure journey

The inRiver journey of moving to a pure Microservice architecture with Service fabric, and a corporate Service First mind-set.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro, Developer
 • Talare Jimmy Ekbäck & Daniel Brdarski, inRiver

Integrate all the things! Hur Logic Apps kan bli navet i all integration

Microsofts nya integrationsmöjligheter har Logic Apps i mitten. Så länge en produkt kan exponera ett API kan den integreras med Logic Apps, från OnPrem till cloudbaserad SaaS.
Integration skapar nya värden och affärsmöjligheter där summan, snabbt, blir mer än dess delar till en kostnad som är oerhört konkurrenskraftig.

Logic Apps kan dessutom väldigt enkelt utnyttja andra delar av Azures rika katalog av tjänster, som Service Bus Queues och Azure Functions, tillsammans med skalbarheten i Azure.

Tillsammans med andra Azure-produkter som API management och OnPremise data gateway har du ditt API i molnet på mindre än en dag.

 • Nivå 200
 • Målgrupp Målgrupp: DevOps, Developer, IT-chef
 • Talare Mikael Sand, Enfo Sweden

Introduktion till Azure Bot Service

Få en snabb inblick i världen av botar och kognitiva tjänster som med hjälp av Azure Bot Service kan utvecklas och driftas helt serverfritt i molnet.

 • Nivå 200
 • Målgrupp Developers
 • Talare TBD

Introduktion till Machine Learning

Alla pratar om det. Alla vill göra det. Men var börjar man? Och hur går man tillväga? Vi tar en grundläggande syn på detta gigantiska område och ger en summerande förklaring med exempel och tips längs vägen.

 • Nivå 300
 • Målgrupp It Pro och Developers
 • Talare Peter Drougge

Kom igång med Azure Automation DSC

När vi blir allt mer agila och saker och ting ska hända ännu snabbare ökar utmaningarna med att sätta upp och underhålla sitt datacenter. I denna session kollar vi på vad är Azure Automation DSC är och hur du kan nyttja det för att se till att ditt datacenter är rätt konfigurerat över skala och tid. Se också hur du kan skapa en DSC konfiguration och testa den på både maskiner i Azure och on premise.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Anders Asp, Lumagate

Kom igång med Azure Information Protection

Vad är Azure Information Protection och ur kommer du igång med det? Vi går igenom grunderna och hur man sätter upp tjänsten för att komma igång. Vi kommer gå igenom produkten, klassificeringar och kopplingar i Office 365 mm.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Anders Green, Altitude 365

Kom igång med Windows Containers i Azure

Windows Containers i Windows Server 2016 är en ny banbrytande del och gör det mycket flexiblare och snabbare att utveckla och distribuera sina applikationer och system både lokalt och i det publika molnet.
I den här session får ni en solid introduktion till vad Containers är och i synnerhet Windows Containers. Vilka möjligheter du har med container teknologi, hur de fungerar och sedan hur du hanterar dessa med Docker. Vi kommer även titta på hur Azure Container Service fungerar och förenklar skapande, konfiguration och hantering av virtuella maskiner som är förkonfigurerade för att köra containeranpssade applikationer.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro, Developer
 • Talare Niklas Åkerlund, Basefarm & Fredrik Nilsson, Dell

Kostnad- och åtkomstkontroll i Microsoft Azure

När man utnyttjar molntjänster vill man som företag säkerställa att man vet vad det kostar. Vilken avdelning skall faktureras hur mycket? Samtidigt vill man vara säker på att rätt person kommer åt rätt resurser, hur ser vi till att vår lösning i molnet hanteras av rätt avdelning? Dessa två problem presenterar vi lösningen på i den här sessionen!

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Anders Jansson, Atea

Kostnadseffektiva lösningar i Azure

Idag är det inte många som ifrågasätter nyttan med molnlösningar. Vare sig det gäller säkerhetsfrågor, kundnytta eller att det är kostnadseffektivt. En stor utmaning som vi ser hos oss och våra kunder idag är kontrollen av kostnaderna.Vi har själva sett att det går att spara stora summor genom smarta drag i såväl utveckling som driftsatta lösningar men det ställer nya krav på oss utvecklare. Att välja rätt tjänst för rätt syfte blir otroligt viktigt för att bygga applikationer som skalar, inte bara prestandamässigt utan även kostnadsmässigt. I det här högaktuella seminariet delar vi med oss av konkreta tips på hur du som utvecklare kan designa, bygga och underhålla riktigt kostnadseffektiva molnlösningar i Microsoft Azure.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developers
 • Talare Jakob Ehn & Peter Örneholm, Active Solution

Nätverk med Azure på dina villkor

För att bygga det hybrida molnet behöver man planera sitt nätverk, i denna session går vi igenom hur man löser olika typer av nätverksscenarion för det hybrida molnet Azure till On-Prem.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Stefan Schörling, Lumagate

OMS Log Analytics Deep Dive

Bli inspirerad hur ni mer effektivt kan övervaka och managera er hybrida infrastruktur med Operations Management Suite (OMS). Vi djupdyket in i OMS Log Analytics och de olika lösningarna som finns representerade för både Windows, Linux och PaaS. Vidare visar vi hur man kan vidareutveckla OMS med egna lösningar och sökningar i insamlad data. Förvänta er många demos kring hantering av servrar, tjänster och applikationer tillsammans med OMS.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Jonathan Andersson, Microsoft

Performance monitoring in DevOps world

Wouldn’t it be good to know how your application or service is being used and is performing while its running live? It is essential to have more insights into the running application as the cycle time for delivering new features and releases speed up. Come and join for a journey into DevOps and Application Performance Management (APM) using Azure Application Insights. We will cover how to detect, triage and diagnose different scenarios and provide the necessary input to quickly and correctly act to resolve situations. The focus is on web applications or services running on-premise or hosted in the cloud.

 • Nivå 200
 • Målgrupp Developers, DevOps
 • Talare Taavi Kõosaar, Solidify

Power BI på djupet

Förra årets populära sessioner om Power BI är tillbaka, nu med nytt innehåll och fler spännande nyheter. Power BI förvandlar organisationens data till rik och visuell information och kunskap. Detta görs genom att samla in och organisera så att du kan fokusera på vad som är viktigt för dig. Få kunskap, förutspå trender och möjliggör för din organisation att utvecklas framåt och i rätt riktning.
Seminariet erbjuder en fördjupning av området Power BI och dess möjligheter.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Måns Barklund, Microsoft

R Server på HDInsight – En plattform för avancerad analys över Big Data

Vi går översiktligt igenom Microsofts ekosystem kring det statistiska analysspråket R, och hur det passar in i allt från SQL Server, via Azure Machine Learning till HDInsight. Vi går därefter på djupet kring just R Server på HDInsight och tittar på allt hur man kommer igång till referensarkitekturer för att kunna träna machine learning-modeller över obegränsade datamängder. Vi tittar också på alternativ att operationalisera dessa modeller för till exempel scoring.

 • Nivå 200
 • Målgrupp Developer, Data scientist
 • Talare Mattias Jönsson, Microsoft

Se till att dina applikationer alltid är tillgängliga

Hur ser du till att dina applikationer alltid är tillgängligt och din data säkrad år 2017? Vi går igenom de tjänster som Microsoft erbjuder för att du ska kunna förverkliga din kontinuitets plan och kunna sova tryggt om nätterna. Vi kommer gå igenom produkter och tjänster så som Azure Backup Server, Azure Site Recovery, StorSimple mm.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Jon Jander & Viktor Gilbertsson, Altitude 365

SELECT Value FROM DataStream – Gaining Insight into Dynamic Data with Azure Stream Analytics

As database experts and Business Intelligence specialists we are used to selecting business value from static data sets. But is this always the optimal scenario? In today’s world of rapidly changing businesses, with the emergence of Big Data, The Internet of Things and on-line social interactions on a massive scale, the challenges of selecting business value from static data are increasing in complexity. Maybe life would be easier if we make the assumption that our data sets are infinite in size. Technologies such as Azure Stream Analytics enable developers and data analysts do just that by querying dynamic data streams to select business value from real-time events.
Azure Stream Analytics can scale massively to process hundreds of thousands of messages per second. The data querying capabilities allow results and values to be aggregated over specified time windows to generate reports based on key performance indicators, or trigger alerts when thresholds are exceeded. Best of all, the query language for Stream Analytics is T-SQL, which provides a smooth path for today’s data experts to adopt tomorrow’s technologies.
In this demo intensive session Alan will unleash the power of Azure Stream Analytics, showing how data stream processing scenarios can be implemented quickly and efficiently. The scenarios demonstrated will range from issuing speeding tickets in a driving game to analyzing dynamic data streams from trending topics in Twitter.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developer
 • Talare Alan Smith, Active Solution

Serverless Compute with Azure Functions

In the age of the Cloud we have almost grown accustomed, or even weary at times, of paradigm shifting technology promising gold and green forests. And here is another one – Serverless Compute. It was in fact Amazon who coined the term for their popular Lambda service. Microsoft’s retort is that they did in fact plant the seed for the concept with “Simple Batch” aka. WebJobs. Azure has now followed suit in the Serverless wave with Azure Functions a very competent and interesting service with full hooks into the Platform and all other services that live there, such as VSTS, Logic Apps and much more. We developers, architects and DevOps are able to dig into the spoils of the battle of the giants and enjoy a new paradigm which will make us much more effective developers at a fraction of the cost! The Cloud breaths innovation in every breath. The advent of Serverless Compute certainly is one such energizing advance!

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developers
 • Talare Kristoffer Lannö, Microsoft

Service Fabric – Unleashed

Med Azure Service Fabric kan du bygga hyperscale lösningar i en Microservice arkitektur.  Service Fabric är en fantastisk plattform som tar hand om mycket av de otroligt tunga lyften i att bygga en hyperskalande, ultradistribuerad, micorservices lösning och låter dig fokusera på att bygga lösningen för domänen och sen jobba med det som faktiskt gör att en distribuerad lösning skalar på samma sätt som flera Microsofts egna PaaS och SaaS lösningar i Azure gör (gissa vad dem är byggda på?). Vi tar klivet bortom Getting Started samples och komfortzonen och tittar på hur man på riktigt kan utveckla, deploya och monitorera Service Fabric lösningar.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developer, DevOps
 • Talare Fredrik Göransson, Forefront Consulting Group

SQL Azure Data Warehouse

I denna session går jag igenom vad Azure DataWarehouse är, när man ska använda den samt hur den arkitekturen ser ut. I en serie av demos visar jag hur man provisionerar, skalar och laddar information in i Azure DataWarehouse samt hur man kopplar ihop strukturerad information med ostrukturerad information.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Andrija Marcic, Microsoft

Teleopti – En resa från on-prem till Azure!

För att gå från 100% on-prem till SaaS finns det många vägar. Teleopti har gjort denna resa och vi delar i denna session med oss av våra erfarenheter kring hur detta genomförts och hur vi valde ”evolution instead of revolution”.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT-chef, IT Pro
 • Talare Niclas Haner, Teleopti

Treat your servers as cattle! But I love my puppet? Infrastructure as code on Azure in a Real-World case

Har ni funderat på DevOps i er organisation? Brukar ni logga in på varje server för att kontrollera vilket tillstånd den är i? Tänk om ni kan i kod definiera varje system och provisionera upp dessa med en automation som även kontrollerar koden. Med infrastruktur som kod i ett källkodsystem blir den versionshanterad, testbar samt återupprepningsbar. Tänk att kunna ta fram en rapport på alla system och deras tillstånd samt korrigerar eventuella manuella ingrepp automatiskt. I denna session går vi igenom hur detta är möjligt i verkligheten där vi använder Puppet samt PowerShell DSC!

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro, Developer
 • Talare Niklas Åkerlund, RTS & Fredrik Nilsson, Dell

Undvik prestandaproblem och få grepp om kostnader med last- och prestanda-tester i Azure

När du migrerar din applikation till molnet eller bygger en helt ny lösning anpassad för molntjänster är det många faktorer att ta hänsyn till: hur kan lösningen skalas ner och upp, vilka begränsningar finns i arkitekturen och hur kommer kostnadsbilden se ut med riktig användning.
I värsta fall blir den skarpa driften den första riktiga testen av hur systemet verkligen beter sig vid högre last och med riktigt data. Det kan leda till obehagliga överraskningar i form av ökade kostnader och missnöjda användare när systemet går långsamt.
Så hur hittar du flaskhalsar och kan göra optimeringar för Azure innan du migrerar – eller när du designar ditt nya system – och hur säkerställer du att en lösning skalar mot den förväntade lasten?
Det är något som vi på Active Solution har arbetat med under en lång tid och hos ett stort antal kunder. I den här sessionen ger Robert Folkesson en väldigt praktisk genomgång av hur du testar, mäter, åtgärdar och följer upp skalbarhet och prestanda i Azure, baserat på erfarenheter från ett antal skarpa kundcase.

 • Nivå 300
 • Målgrupp Developers
 • Talare Robert Folkesson, Active Solution

Vad är egentligen SQL Azure Data Warehouse

I denna session går jag igenom vad Azure DataWarehouse är, när man ska använda den samt hur den arkitekturen ser ut. I en serie av demos visar jag hur man provisionerar, skalar och laddar information in i Azure DataWarehouse samt hur man kopplar ihop strukturerad information med ostrukturerad information.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Andrija Marcic, Microsoft

Vad gör man i datafabriken?

I denna dragning går jag igenom vad Azure Data Factory är och när man kan använda den. I en serie av demos kommer jag visa hur man flyttar data från A till B, transformerar datat och hur man får insikt i datat med hjälp av Azure Machine Learning.

 • Nivå 200
 • Målgrupp IT Pro
 • Talare Andrija Marcic, Microsoft

Verkligt användningsfall: Facility Management med hjälp av IoT

Tillsammans med bland annat Yanzi Networks har Microsoft utvecklat ett Facility Management system för att hantera och analysera utnyttjandet av kontorsbyggnader. I den här presentationen går vi igenom det projektet allt ifrån motivation till den tekniska arkitekturen och implementeringen av denna.

 • Nivå 200
 • Målgrupp Developers
 • Talare Dag König, Microsoft

XenApp Essentials Services tar Azure RemoteApp till nya höjder

XenApp Essentials Services övertar nu stafettpinnen från Azure RemoteApp som den tjänst som ska leverera Windows applikationer från molnet under 2017. Tjänsten kommer lanseras under första kvartalet och bygger vidare på grundtanken med Azure RemoteApp, enkel och snabb publicering av Windows Applikationer till alla enheter som tjänst från Azure. Citrix tillför stabilitet och skalbarhet I den nya lösningen och förbättrar användarupplevelsen via Citrix XenApp teknologi.

 • Nivå 300
 • Målgrupp IT Pro, IT-chef, Developer, DevOps
 • Talare Bjørn Riiber, Citrix & Marcus Andersson, AceIQ