Agenda 16 februari

Tid Avenyn Vision Strandvägen/Norrmalmstorg
08:30-09:00 Frukost o Registrering Frukost o Registrering Frukost o Registrering
9:00-09.45

Kostnadseffektiva lösningar i Azure

Idag är det inte många som ifrågasätter nyttan med molnlösningar. Vare sig det gäller säkerhetsfrågor, kundnytta eller att det är kostnadseffektivt. En stor utmaning som vi ser hos oss och våra kunder idag är kontrollen av kostnaderna.

Vi har själva sett att det går att spara stora summor genom smarta drag i såväl utveckling som driftsatta lösningar men det ställer nya krav på oss utvecklare. Att välja rätt tjänst för rätt syfte blir otroligt viktigt för att bygga applikationer som skalar, inte bara prestandamässigt utan även kostnadsmässigt.

I det här högaktuella seminariet delar vi med oss av konkreta tips på hur du som utvecklare kan designa, bygga och underhålla riktigt kostnadseffektiva molnlösningar i Microsoft Azure.

Talare: Jakob Ehn & Peter Örneholm, Active Solution
Level: 300
Målgrupp: Developers

Kostnad- och åtkomstkontroll i Microsoft Azure

När man utnyttjar molntjänster vill man som företag säkerställa att man vet vad det kostar. Vilken avdelning skall faktureras hur mycket? Samtidigt vill man vara säker på att rätt person kommer åt rätt resurser, hur ser vi till att vår lösning i molnet hanteras av rätt avdelning? Dessa två problem presenterar vi lösningen på i den här sessionen!

Talare: Anders Jansson, Atea
Level: 200
Målgrupp: IT Pro

Vad gör man i datafabriken?

I denna dragning går jag igenom vad Azure Data Factory är och när man kan använda den. I en serie av demos kommer jag visa hur man flyttar data från A till B, transformerar datat och hur man får insikt i datat med hjälp av Azure Machine Learning

Talare: Andrija Marcic, Microsoft
Level: 200
Målgrupp: IT Pro

09.45 -10:00 Break Break Break
10.00.10.45

Introduktion till Azure Bot Service

Få en snabb inblick i världen av botar och kognitiva tjänster som med hjälp av Azure Bot Service kan utvecklas och driftas helt serverfritt i molnet.

Talare: Peter Drougge, Microsoft
Level: 200
Målgrupp: developers

Nätverk med Azure på dina villkor

För att bygga det hybrida molnet behöver man planera sitt nätverk, i denna session går vi igenom hur man löser olika typer av nätverksscenarion för det hybrida molnet Azure till On-Prem.

Talare: Stefan Schörling, Lumagate
Level: 300
Målgrupp: IT Pro

BizTalk 2016 – vad är nytt och vilka är förutsättningarna för ett lyckat migreringsprojekt?

BizTalk 2016 lanserades under hösten, varför bör man uppgradera och hur gör man det på enklast sätt? Vi diskuterar också hur BizTalk 2016 kan driftas i molnet, hur migreringen dit genomförs och vad som är viktigt att tänka på inför det.

Talare: Richard Hallgren, iBiz Solutions
Level: 300
Målgrupp: IT Pro

10.45 -11.00 Break Break Break
11.00 -11.45

Continuous Delivery till Azure med VSTS

Många agila organisationer inför continuous delivery som ett steg mot att snabbare leverera affärsnytta från IT projekten. Men hur får man det att fungera på riktigt? I denna session går vi igenom hur vi inför tekniker och verktyg för att bygga, paketera och driftsätta en applikation i Azure med hjälp av Visual Studio Team Services (VSTS). Vi kommer under presentationen visa hur man kan göra detta på tre olika sätt beroende på vilka syften och förutsättningar man har.

1. Infrastructure as a Servicee (IaaS), i detta scenario deploy:ar vi till virtuella maskiner och använder Azure Dev-Test Labs för att skapa våra miljöer.

2. Platform as a Service (PaaS), här använder vi web, databas och applikations tjänster i Azure för att visa hur man gör en deploy med Azure Resource Manager templates.

3. Containers, nästa steg i sättet vi kan betrakta infrastruktur är att använda containers. Här kommer vi att visa på hur Docker och Azure Container Service ger oss möjligheten att ta vår deploymentmodell till nästa nivå.

Talare: Mathias Olausson & Magnus Timner, Solidify
Level: 300
Målgrupp: Developers

Azure Disaster Recovery Bilia

Skapa din sekundärhall i Azure. Med Express Route så öppnar du upp möjligheter att förlänga ditt datacenter till molnet. Via robusta och beprövade teknologier som DFS och Active Directory kan du skydda och replikera ditt data vid katastrofscenarion. Med SQL Always On försäkrar du dig att ditt SQL-data alltid är tillgängligt och med Azure Recovery Services replikerar du virtuella maskiner med automatisk failover till molnet.

Talare: Patrick Olsson och Oskar Wedenmark, Bilia
Level: 200
Målgrupp: IT Pro, IT-chefer

R Server på HDInsight – En plattform för avancerad analys över Big Data

Vi går översiktligt igenom Microsofts ekosystem kring det statistiska analysspråket R, och hur det passar in i allt från SQL Server, via Azure Machine Learning till HDInsight. Vi går därefter på djupet kring just R Server på HDInsight och tittar på allt hur man kommer igång till referensarkitekturer för att kunna träna machine learning-modeller över obegränsade datamängder. Vi tittar också på alternativ att operationalisera dessa modeller för till exempel scoring.

Talare: Mattias Jönsson, Microsoft
Level: 200
Målgrupp: Developer, Data scientist

11.45 -12.45 Lunch Lunch Lunch
12.45 -13.30

API Governance – moderna API-lösningar i en digitaliserad värld

Den rådande digitaliseringen medför stora förändringer som ställer helt nya krav på företag & organisationer. Vi belyser här vikten av att definiera en framtidsorienterad API-strategi och presenterar hur Azure API Management etableras och används. Vilka kritiska aspekter finns och hur bidrar en molnbaserad API-plattform till ökat kundvärde?

Talare: Mattias Lögdberg,  iBiz Solutions
Level: 200
Målgrupp: Developers

Teleopti – En resa från on-prem till Azure!

För att gå från 100% on-prem till SaaS finns det många vägar. Teleopti har gjort denna resa och vi delar i denna session med oss av våra erfarenheter kring hur detta genomförts och hur vi valde ”evolution instead of revolution”.

Talare: Niclas Haner, Teleopti
Level: 200
Målgrupp: IT-chef, IT Pro

Power BI på djupet

Förra årets populära sessioner om Power BI är tillbaka, nu med nytt innehåll och fler spännande nyheter. Power BI förvandlar organisationens data till rik och visuell information och kunskap. Detta görs genom att samla in och organisera så att du kan fokusera på vad som är viktigt för dig. Få kunskap, förutspå trender och möjliggör för din organisation att utvecklas framåt och i rätt riktning.

Seminariet erbjuder en fördjupning av området Power BI och dess möjligheter.

Talare: Måns Barklund, Microsoft
Level: 300
Målgrupp: IT Pro

13.30-13.45 Break Break Break
13.45-14.30

Performance monitoring in DevOps world

Wouldn’t it be good to know how your application or service is being used and is performing while its running live? It is essential to have more insights into the running application as the cycle time for delivering new features and releases speed up. Come and join for a journey into DevOps and Application Performance Management (APM) using Azure Application Insights. We will cover how to detect, triage and diagnose different scenarios and provide the necessary input to quickly and correctly act to resolve situations. The focus is on web applications or services running on-premise or hosted in the cloud.

Talare: Taavi Kõosaar, Solidify
Level: 200
Målgrupp: Developers, DevOps

Kom igång med Azure Automation DSC

När vi blir allt mer agila och saker och ting ska hända ännu snabbare ökar utmaningarna med att sätta upp och underhålla sitt datacenter. I denna session kollar vi på vad är Azure Automation DSC är och hur du kan nyttja det för att se till att ditt datacenter är rätt konfigurerat över skala och tid. Se också hur du kan skapa en DSC konfiguration och testa den på både maskiner i Azure och on premise.

Talare: Anders Asp, Lumagate
Level:  300
Målgrupp: IT Pro

Introduktion till Machine Learning

Alla pratar om det. Alla vill göra det. Men var börjar man? Och hur går man tillväga? Vi tar en grundläggande syn på detta gigantiska område och ger en summerade förklaring med exempel och tips längs vägen.

Talare: Peter Drougge
Level: 300
Målgrupp: IT Pro, Developer

14.30-14.45 Break Break Break
14.45-15.30

AI och kognitiva tjänster i Azure

Tillhandahåll naturlig och kontextuell interaktion med kraftfulla verktyg för artificiell intelligens i Azure. Använd ett ständigt växande utbud av APIer för analys av till exempel bilder, video, tal och text och skapa intelligenta agenter för att förbättra kunders upplevelser och komma närmare dem.

Talare: Mattias Jönsson, Microsoft
Level: 300
Målgrupp: Developers

Kom igång med Azure Information Protection

Vad är Azure Information Protection och ur kommer du igång med det? Vi går igenom grunderna och hur man sätter upp tjänsten för att komma igång. Vi kommer gå igenom produkten, klassificeringar och kopplingar i Office 365 mm.

Talare: Anders Green, Altitude 365
Level: 200
Målgrupp: IT Pro

BI i molnet (PaaS)

Att bygga en BI/DW lösning i Azure skapar massor med nya möjligheter, men utmanar också gamla sanningar. Vi delar med oss av våra erfarenheter från tidigare projekt, vilka fallgropar man ska undvika och hur man ska tänka kring BI arkitekturen.

Talare: Richard Lautmann, Random Forrest
Level: 200
Målgrupp: IT-chef, IT Pro

15.30-15.45 Break Break Break
15.45-16.30

Azure Service Fabric – Microservices i molnet

Kom och lär dig hur vi på Microsoft har implementerat microservices i Azure, hur det fungerar och hur man ska tänka när man använder det.

Talare: Peter Bryntesson, Microsoft
Level: 200
Målgrupp: Developers

Automating azure – a hitchhikers guide to ARM templates

Skapar du resurser i Azure och vill följa en viss standard? Vill du skapa många liknande miljöer med små variationer, t.ex. för dev, test och produktion? Eller tycker du bara det är kul med JSON? Kom och lär dig hur en ARM temlate är uppbyggd! Modifiera en befintlig tills den passar dina behov eller bygg en ny helt från scratch med Visual Studio.

Talare: Simon Wåhlin, Advania – Knowledge Factory
Level: 400
Målgrupp: IT Pro, DevOps, Developers

 

Azure ML i praktiken!

ML Studio är ett kraftfullt verktyg och enkelt att använda. Men hur? och till vad? På denna session går vi igenom den praktiska arbetsprocessen att nyttja maskininlärning.

Talare: Gustav Rengby
Level: 200
Målgrupp: Dev, Data Scientist, IT Pro, Architect

16.30 Slut för idag Slut för idag Slut för idag